Español Galego
 

Consello Galego da Competencia


 

Máis Novas:

04/02/2016 Sentenza do T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1, de 29 de xaneiro de 2016, en relación coa Resolución R 4/2014, do 15 de xullo de 2014, Tanatorio As Burgas, S.L.
enlace

10/07/2015

Nota de Prensa sobre Publicidade - Preferentes

 en galego| en castelán06/02/2015

O CGC publica un informe no que pon de manifesto a falta de competencia na venda de uniformes escolares.

en galego | en castelán20/01/2015

O CGC incoa expdiente sancionador contra ALCOR SEGURIDADE, S.L., por posibles prácticas restritivas da competencia.
en galego | en castelán


28/01/2014

O CGC incoa expdiente sancionador contra os colexios profesionais de avogados de Ourense e de Pontevedra por presuntas práticas restrictivas da competencia.

en galego | en castelán | en inglés

 


03/12/2013

O CGC incoa expdiente sancionador contra o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) por presuntas práticas restrictivas da competencia.

en galego | en castelán | en inglés

 


03/12/2013

O CGC está elaborando na actualidade un Informe sobre a situación da competencia respecto dos uniformes escolares.

en galego | en castelán

 

 
11/10/2013

O CGC sanciona ao Colexio Oficial de Decoradores de Galicia por fixar os honorarios mínimos dos servizos profesionais.

en galego | en castelán

 

 
30/09/2013

O CGC incoa expediente sancionador contra o Tanatorio As Burgas (Ourense) por posibles prácticas restrictivas da competencia.

en galego | en castelán | en inglés

 

 
30/09/2013

O CGC incoa expediente sancionador contra 24 personas físicas e xurídicas, socias do Tanatorio As Burgas (Ourense) por posibles prácticas restrictivas da competencia.

en galego | en castelán | en inglés

 
24/05/2013

Consideracións do CGC respecto da Proposta de Comunicación da Comisión Nacional da Competencia sobre clemencia.

en galego | en castelán

 

16/04/2013

Publicación do Informe A problemática dos prezos no sector lácteo galego: unha aproximación dende o punto de vista da competencia

 

 

 


28/02/2013

O CGC sanciona a tres concesionarios de Vigo por impedir aos seus axentes participar, tanto activa como pasivamente, nas vendas a colaboradores da marca Citroën.

en galego | en castelán

  

informaciónInformación

 

estructuraEstructura

 

normativaNormativa

 

expedientesExpedientes

 

informesInformes

 

memorias/publicaciónsMemorias/Publicacións

 

bibliotecaBiblioteca

 

enlacesEnlaces

 
NOVA DIRECCIÓN
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 981957563; Fax: 981957560
correo-e: